M/S Fryken |

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

Fartyget är f.n. endast delvis öppet för besökande!

Maritiman har avsatt medel för en genomgripande renovering av de läckande trädäcken. Styrhyttstaket har renoverats. Skepparhyttens fuktskador skall åtgärdas. Dessa arbeten påbörjades i mars 2017 och beräknas vara avslutade senare i år. Vi meddelar på denna sida när Maritiman öppnar hela fartyget igen.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

Styrelsen arbetar även med att i görligaste mån återställa bryggan till ursprungligt skick, fr.a. med avseende på den tekniska utrustningen.

 

 


Vår mångårige ordförande och grundare Lars Wallin avled den 17 september, 94 år gammal.

Här ses han mottaga föreningens hedersmedlemsbevis 3 juli 2017 av vår ordförande Lars Eric Carlsson och vice ordf. Kjell Börjesson. Till höger Lars son Klas Wallin.


 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka