M/S Fryken |

Här kan du läsa om aktuella händelser ombord M/S Fryken och i föreningen.

En lägesrapport februari 2019.

Förra året vid den här tiden berättade vi om arbetet  med att stoppa läckaget in i inredningen och att föreningen tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för återställande av den skadade inredningen.
Vi trodde då att man lyckats täta bryggdäcket, men detta visade sig inte vara fallet. Då fanns inget annat att göra än att ta nya tag, nya metoder och nya specialister. Sommaren 2018 var ovanligt torr så däcket utsattes inte för några större påfrestningar, men när den göteborgska hösten kom verkade alla tätande åtgärder varit effektiva. Nu rann det inte in mer vatten. Dock återstod att riva de av vatten helt förstörda inredningsdelarna och att med torkaggregat torka det som kunde användas. Där är vi idag och återuppbyggnaden har påbörjats. I kaptenshytten har man börjat montera isoleringsskivor för att sedan fortsätta med träskivor och undertak. Maritiman har beräknat mitten av mars då allt skall vara färdigt i den hytten. Därefter följer samma återställningsprocedur med redarhytten som blir en hytt tillgänglig för besökare. Då stora delen av den gamla inredningen kasserats kommer föreningen att försöka hitta tidstypiskt möblemang och utrustning till denna hytt. Vi tar tacksamt emot bidrag till detta, både som pengar och inredningdelar.

--- o ---

Fryken kan visas för enskilda peroner då Maritiman har stängt. Kontakta då styrelsen via vår  Kontaktsida för planering av visning.

Genom styrelsens försorg körs huvudmaskinen minst en gång i månaden  för att hålla den i driftdugligt skick.

Följ denna länk för bilder på Fryken ( som Svanö/Isvania):

http://www.aanimeri.fi/piwigo/picture.php?/165/category/1468

 

 

 

 

 

Kontakt

M/S Fryken
c/o Sundvall
Parkgatan 24
43450 Kungsbacka